Roger’s Fijnkost voldoet aan de HACCP normen voor de voedingsindustrie

HACCP: Hazard Analyzis Critical Control Points of het systematisch analyseren van de kritische controlepunten (in de voedselketen, meer specifiek in ons bedrijf). Sinds de dioxinecrisis eind jaren negentig hebben de Europese regeringen gestreefd naar een systeem om een zo groot mogelijke voedselveiligheid aan haar burgers te garanderen.
Hiervoor heeft men het HACCP-systeem gekozen (HACCP-plan), dat ooit nog ontwikkeld werd door de NASA in het Apollo-tijdperk. Dit systeem beoogt op een systematische manier elk kritisch punt in de voedselketen te evalueren en te beheersen.

Concreet betekent dit het volgende voor Roger’s Fijnkost…

  • De inkomende levensmiddelen worden beoordeeld op hun temperatuur, nette verpakking en vervaldatum.
  • Vervolgens worden de goederen gestockeerd in de aangepaste ruimte volgens het FiFo principe (First in, first out). De gekoelde ruimten of diepvriesruimten worden dagelijks gecontroleerd op hun temperatuur. Tijdens de stockageperiode worden ook de vervaldata van de goederen nauwlettend in het oog gehouden.
  • Het personeel dat de levensmiddelen behandelt en verwerkt gaat zoals wettelijk voorzien op medische controle.
  • Alvorens de levensmiddelen te behandelen dienen de handen van de betrokken personen eerst ontsmet met speciale antibacteriologische zeep. Diverse malen per dag komt er nog een extra ontsmetting bij door middel van een bacteriedodende gel.
  • De werktafels en het werkmateriaal wordt dagelijks gereingd volgens een reinigingsplan met speicale reinigingsproducten.
  • Als extra controle worden er geregeld labo stalen genomen van de bepaalde levensmiddelen. Bij diverse onaangekondigde controles door het federaal Voedselagentschap kregen we steeds positieve evaluaties.
Roger
Roger
Roger